Ar-Ge

Sistematik olarak sürdürdüğümüz yaratıcı çalışma faaliyetlerimizle, bilgi kapasitemizi artırmak ile beraber geliştirdiğimiz projelerimizde inovasyon içerikli çalışmalar gerçekleştirebilmekteyiz.

Sanver Ar-Ge Başarıları :

 • TÜBİTAK-TEYDEB Projeleri
 • KOSGEB Ar-Ge Projeleri
 • Üniversite özel sektör iş birliği projeleri
 • Özel Sektör Ar-Ge ProjeleriSanver Ar-Ge olarak sorumluluklarımız :

 • Firma hedeflerini destekleyen araştırma geliştirme faaliyetlerine öncülük etmek,
 • Planlamadan uygulama aşamasına kadar yeni ürün geliştirme sürecini sistematik ilerletmek,
 • Yeni teknoloji, ürün ve üretim sürecini şirket işleyişine dahil etmek,
 • Araştırma projelerini denetlemek, sonuçları analiz etmek ve bulgulara dayalı öneriler sunmak,
 • Araştırma projelerinin kapsamını değerlendirmek, araştırmaların planlanan zaman ve bütçe dahilinde sonuçlanmasını sağlamak,
 • Çalışan performansını artırmak ve kabiliyet gelişimini sağlamak için şirket içi eğitim programları önermek,
 • Araştırma ve geliştirmenin tüm aşamalarını raporlamak ve ilgili birimlere sunmak,
 • Pazarlama departmanı ile iş birliği içerisinde çalışmak.

Herhangi bir sorunuz için bizimle iletişime geçebilirsiniz